Biznesowy wymiar hostingu

O konferencji

Konferencja Hosting Meeting to pierwsza, ogólnopolska inicjatywa skierowana do wyspecjalizowanego grona osób z branży hostingowej. Problematyka wykładów i panelów dyskusyjnych skupiona jest na pobudzeniu innowacyjności oraz jej praktycznych zastosowaniach w nowoczesnym biznesie hostingowym.

Poruszane obszary tematyczne to:

 • chmury obliczeniowe (cloud),
 • model Software as a Service,
 • e-commerce,
 • usługi dodane,
 • wirtualizacja i konsolidacja,
 • bezpieczeństwo,
 • infrastruktura sieciowa.

Konferencja Hosting Meeting skierowana jest do kadry zarządzającej oraz menadżerów najwyższego szczebla branży hostingowej. Udział w niej powinien zainteresować również:

 • liderów biznesu, liderów branży hostingowej,
 • kierowników i menadżerów odpowiedzialnych za kierowanie zespołami, komórkami badawczo-rozwojowymi w firmach hostingowych.,
 • osoby zawodowo zajmujące się zarządzaniem organizacją i projektami,
 • przedstawicieli sektora MŚP.

Czteroletnie doświadczenie w organizowaniu konferencji pozwoliło na stworzenie cenionego forum wymiany wiedzy pomiędzy doświadczonymi praktykami, właścicielami firm oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi zmieniającą się branżą hostingową.